CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
Chị Trần Thị Thủy - Từ Liêm - Hà Nội
Anh Mai Văn Định - Chí Linh - Hải Dương