Khi nào cần dùng kháng sinh trong viêm họng?

Viêm họng là một bệnh thông thường và có khắp nơi trên thế giới, ở mọi lúc mọi nơi. Viêm họng thường biểu hiện bằng nuốt đau, rát họng, sốt, có thể kèm theo ho, chảy nước mũi, đau tai, nổi hạch cổ. Phần lớn viêm họng là do siêu vi và là một phần của bệnh cảm thông thường, một số viêm họng là do vi khuẩn, trong đó thường gặp nhất là liên cầu khuẩn (Streptococcus) tán huyết bêta nhóm A. Khoảng 15-30% viêm họng ở trẻ từ 5-15 tuổi có nguyên nhân do liên cầu khuẩn (Streptococcus) này.

Thuốc kháng sinh

Rất khó để phân biệt viêm họng do siêu vi hay do liên cầu khuẩn (Streptoccocus) bằng khám thông thường vì triệu chứng giữa 2 loại viêm họng gần như giống nhau, vì vậy cấy họng hoặc làm xét nghiệm nhanh phết họng tìm Streptoccocus (kết quả có trong vòng 15 phút) là phương pháp hiện nay dùng để phân biệt viêm họng do siêu vi hay do vi khuẩn.